Penarafan Pembestarian Sekolah Menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS) Tahun 2016


Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk dan surat rujukan KP (BTP-PPSB8817/3/4 Jld 3 (24) bertarikh 27 Mei 2016 adalah berkaitan.

 Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melaksanakan penarafan pembestarian sekolah menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS) setiap tahun untuk mengukur tahap pembestarian sekolah-sekolah Malaysia yang boleh digunakan sebagai salah satu indikator asas bagi pengukurtahap pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, khususnya Anjakan 7, Memanfaatkan ICT bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia serta menjadi input kepada pelbagai program pembestarian sekolah dalam pembangunan sumber manusia dan tenaga kerja yang berteraskan pengetahuan (k-economy).

 Penarafan ini akan dilaksanakan secara dalam talian mulai 15 Julai hingga 30 Ogos 2016.

Sila klik link di bawah:

MUAT TURUN TATACARA LOG MASUK DAN PENGISIAN

LOG MASUK KE SSQS 2016