SELAMAT MENYAMBUT RAMADAN AL-MUBARAK

Ya Allah ! Terima lah ibadah kami,solat kami,puasa kami dan ampunkanlah dosa- dosa kami.
Dari Engkau kami datang kepada engkau kami kembali dan kepada Engkaulah kami meminta Pertolongan
Amin!

Pembekalan Sumbangan Netbook 1 Malaysia Oleh SKMM

Tatacara pengedaran Netbook 1Malaysia adalah seperti berikut :

1. Syarikat Logistik akan menghantar dan menurunkan Netbook di PKG/Sekolah.
2. DO akan ditandatangani oleh Syarikat Logistik/Vendor/SKMM.
3. Vendor akan mengangkat dan meletakkan Netbook di bilik yang telah
    diputuskan oleh PKG/Sekolah.
4. Vendor akan menyemak penerimaan dengan merujuk kepada bilangan dan
    nombor siri setiap kotak.
5. SAP akan ditandatangani oleh Vendor/PKG/Sekolah