Instrumen Penilaian PSS Peringkat Kebangsaan 2016

sila klik Pop-out dan muat turun:

Sila klik link di bawah untuk muat turun bahan :
BAHAN MBMMBI 2010-2014 UNTUK PENDIDIKAN

PUSAT AKSES SEKOLAH(PuAS)


Pusat Akses Sekolah(PuAS) merupakan satu bentuk sokongan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Ia membolehkan warga sekolah khasnya murid mendapatkan maklumat dan berkomunikasi melalui penggunaan teknologi maklumat. Pusat Akses mengamalkan konsep ala “cyber cafe” tetapi lebih menjurus kepada pembelajaran. 

Ia merupakan satu ruang pembelajaran kendiri (self learning).Pembelajaran di Pusat Akses boleh berlaku pada bila-bila masa. Murid boleh menggunakan kemudahan Pusat Akses pada waktu terluang mereka dan guru bertindak sebagai pemudah cara dengan membuat pemantauan dari semasa ke semasa.Pusat Akses memenuhi gaya pembelajaran murid yang pelbagai dan mempertingkatkan mutu pendidikan kearah pembentukan masyarakat celik maklumat dan berdaya maju menerusi pendidikan sepanjang hayat.


MATLAMAT 

Membudayakan penggunaan ICT di sekolah
Mengurangkan nisbah komputer dengan murid
Meningkatkan masa penggunaan (contact hours) komputer oleh murid

OBJEKTIF

Meningkatkan kemahiran murid dalam mencapai maklumat
Membolehkan murid melaksanakan pembelajaran kadar kendir, terarah kendiri dan akses kendiri dengan lebih berkesan
Meningkatkan penggunaan dan penguasaan kemahiran ICT murid untuk pembelajaran


PANDUAN PUSAT AKSES SEKOLAH

Matlamat Pusat Akses Sekolah ialah untuk :

Membudayakan penggunaan ICT di sekolah
Mengurangkan nisbah komputer dengan murid
Meningkatkan masa penggunaan (contact hours) komputer oleh murid
Objektif Pusat Akses Sekolah ialah untuk:

Meningkatkan kemahiran murid dalam mencapai maklumat.
Membolehkan murid melaksanakan pembelajaran kadar kendiri, terarah kendiri dan akses kendiri dengan lebih berkesan.
Meningkatkan penggunaan dan penguasaan kemahiran ICT murid untuk pembelajaran

Pengurusan dan Pentadbiran

Pihak pentadbiran sekolah sebagai pelaksana hendaklah mewujudkan Jawatankuasa Pusat Akses Sekolah. Tugas utama Jawatankuasa ini ialah:

Merancang, merangka dan melaksanakan dasar penubuhan Pusat Akses Sekolah
Memantau pelaksanaan program dan aktiviti yang berkaitan dengan Pusat Akses Sekolah
Memastikan semua aspek keselamatan Pusat Akses Sekolah diutamakan

PUSAT AKSES SEKOLAH DI KAWASAN PKG AIR ITAM
  1. SK PADANG TEMBAK
  2. SK SERI INDAH
  3. SK AYER ITAM
  4. KV BATU LANCHANG
  5. SMT TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA
  6. SMKA AL-MAASHOR(L)